Wystawa stała

Punktem wyjścia do zbudowania ekspozycji jest historyczna architektura budynku i zachowany w dużej mierze wystrój przyziemia Banku Spółek Raiffeisena, jak np. historyczne klatki schodowe, wnęki i zdobienia ścian i sufitów, pilastry, boazerie, posadzki czy drzwi. Zagadnienia będą prezentowane z wykorzystaniem oryginalnych eksponatów i przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji multimedialnej.

Muzeum będzie poświęcone historii Uniwersytetu jako całości. Zostaną przy tym uwzględnione zmiany w jego strukturze. Przedstawione będą poszczególne dziedziny nauki. Zwiedzający zapozna się z tradycjami akademickiego Poznania. Pozna Uczelnię, okoliczności jej powstania i dzieje w kolejnych dziesięciu dekadach istnienia. Po dzień dzisiejszy.

Wystawa stała Muzeum UAM

Przedstawimy znaczenie Uniwersytetu dla kraju, regionu i Poznania. Ukażemy sylwetki naukowców, ich dokonania, odkrycia i wynalazki. Zaprezentujemy środowisko studenckie i ważne wydarzenia. Ukażemy odbiorcy obecne i dawne siedziby. Wybierzemy interesujące miejsca, w tym m.in.: mieszkania profesorów, stołówki, kawiarnie, teatry, kluby, miejsca spotkań itp.

Wesprzemy Uniwersytet w działaniach, które prowadzą do tego, że młodzi ludzie z Polski i Europy chcą w nim studiować i uważają go za świetne miejsce w okresie ich najbardziej intensywnego rozwoju intelektualnego, który będzie rzutować na ich życie zawodowe. Zwiedzającemu powinna nasunąć się jedna z trzech myśli: „Cieszę się, że tu studiowałem!…”, „Tu chcę studiować!…” lub „Żałuję, że nie odbyłem tu studiów…”.

Scenariusz wystawy

Na samym początku wystawy zwiedzający dowiedzą się o początkach Uniwersytetu Poznańskiego

 

?

W r. 2018 w ramach procedury zapytania ofertowego (rozesłanego do czołowych podmiotów w kraju) wyłoniona została firma New Amsterdam. Sztab specjalistów UAM i zespół NA wypracowały wspólnie koncepcję zagospodarowania przestrzennego obszaru Muzeum i aranżacji. Następnie program funkcjonalny-użytkowy.

Wkrótce zostanie wyłoniona w ramach przetargu firma działająca w ramach fazy „Zaprojektuj”. Przed jej zespołem i pracownikami Muzeum stoi zadanie opracowania pełnego, wielobranżowego projektu.  Ten będzie charakteryzował wysoki stopień precyzji. Ostatnim etapem będzie faza „Wybuduj”. Po niej Muzeum zostanie ostatecznie oddane do użytku. Proces budowy Muzeum jest bezpośrednio związany z gruntownym remontem i modernizacją wnętrza budynku Collegium Iuridicum.