Polecamy

Co jeszcze warto zobaczyć na UAM

Muzeum Poznańskiej Psychologii

Celem projektu jest zachowanie i utrwalenie materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa poznańskiej psychologii i promocja dorobku Jej kadry. W Muzeum jest planowane stworzenie multimedialnego portalu zawierającego, zdjęcia, nagrania audio i audio-video, wywiady, reportaże oraz kopie ważnych prac i materiałów dokumentujących historię psychologii w Poznaniu. Są tu gromadzone zbiory dotyczące nauki i dydaktyki. Muzeum upamiętnia ludzi, którzy współtworzyli dorobek poznańskiej psychologii, ich przeżycia, wspomnienia oraz doświadczenia.

Muzeum Ziemi UAM

Muzeum Ziemi udostępnia kolekcję okazów mineralogicznych i paleontologicznych znajdujących się w Instytucie Geologii UAM. W skład wystawy wchodzą meteoryty kamienne i kamienno-żelazne (tzw. meteoryt Morasko), kolekcje agatów pochodzących z Dolnego Śląska oraz minerałów i skał. Zespół Muzeum opiekuje się też Lapidarium UAM.

Obserwatarium Astronomiczne

Obserwatorium Astronomiczne jest samodzielnym instytutem Wydziału Fizyki UAM. Zatrudnia ono 35 pracowników i, po przeszło stu latach funkcjonowania (zał. w r. 1919), dysponuje zaawansowanym technologicznie sprzętem obserwacyjnym. Posiada też liczne zabytkowe urządzenia wykorzystywane niegdyś przez astronomów. Siedzibą obserwatorium jest historyczny, bo zbudowany ok. 1880 r., poznański Dwór Palaczów. Tematyka badawcza Obserwatorium obejmuje: dynamikę sztucznych satelitów Ziemi i małych ciał Układu Słonecznego, fizykę planetoid i astrofizykę gwiazdową. Obserwatorium prowadzi działalność popularyzatorską. W dużej liczbie przyjmowane są tu wycieczki szkolne, organizowane są wykłady otwarte i różnego rodzaju okazjonalne imprezy, dedykowane mieszkańcom Poznania i turystom.

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny jest przestrzenią spotkań kulturalnych i wydarzeń artystycznych, a przede wszystkim jednym z bardziej lubianych i najczęściej odwiedzanych parków w Poznaniu. Posiada on udokumentowane zbiory roślinne służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym. Z bogatej oferty obejmującej kursy, warsztaty, wykłady, prelekcje, zajęcia terenowe i ścieżki edukacyjne mogą skorzystać miłośnicy przyrody i ogrodnictwa, dzieci oraz uczniowie. Odbywają się tu festyny, kiermasze, wycieczki i wystawy. Prowadzona jest dydaktyka uniwersytecka, obecne zadania naukowe koncentrują się na ochronie gatunków zagrożonych i ginących. Ogród dysponuje dwoma pawilonami, Ekspozycyjno-Dydaktycznym i Letnim.

Gry turystyczne

Jedną z najbardziej atrakcyjnych i popularnych form edukacyjnych są gry miejskie. Ich funkcjonowanie w przestrzeni społecznej od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to również jedna z najlepszych form dotarcia w ciekawy sposób do mało znanych informacji o regionie i zaznajomienia z dziejami naszych małych ojczyzn. Dedykowane zarówno do grup, jaki i do odbiorców indywidualnych stanowią doskonała formę rekapitualcji wiedzy historycznej.

Muzeum UAM poleca zagłębienie się w dzieje regionu poprzez skorzystanie z kliku propozycji gier miejskich, do których linki znajdują się poniżej.

VIVAT UNIVERSITAS POSNANIENSIS!

Poznańskie tradycje akademickie sięgają 1518 roku, kiedy to powstała Akademia założona przez biskupa Lubrańskiego, jednak dopiero Kolegium Jezuickie uzyskało w 1611 roku z rąk króla Zygmunta III Wazy prawo nadawania tytułów naukowych. To wydarzenie uznaje się za początek tradycji akademickich Poznania. Niestety Kolegium szybko utraciło swą rangę. Z kolei w czasie zaborów Polacy, z przyczyn politycznych, nie mogli mieć własnego uniwersytetu. Powstało wówczas Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które pełniło rolę naukowej ostoi polskości. Polska szkoła wyższa powstała dopiero w 1919 roku, wraz z odzyskaniem niepodległości. Dzisiejszy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest jej bezpośrednim kontynuatorem.

Pobierz grę

ZAKLĘTE W KAMIENIU

Poznaj atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu, połączony z odkrywaniem Poznania i jego historii. Nie każdy wie, że poza poznańskim Starym Rynkiem jest wiele innych, niezwykle ciekawych przestrzeni. Jedną z nich jest niegdysiejsza Dzielnica Zamkowa, której nazwa niedawno znów powróciła do poznańskiej topografii.

Pobierz grę

TAJEMNICE KURSU SZYFRÓW

Fabuła gry toczy się w Poznaniu i nawiązuje do historycznego kursu szyfrów z 1929 roku. Twoim zadaniem będzie odczytanie zaszyfrowanej wiadomości. By odkryć ukryte znaczenia liter trzeba odwiedzić miejsca związane ze słynnym kursem szyfrów oraz rozwiązać zagadki jego uczestników i wykładowców. Gra rozpoczyna się pod budynkiem Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

Pobierz grę