Współpraca

Muzeum UAM jest instytucją, której główny cel stanowi szerzenie informacji o dziejach i osiągnięciach Uniwersytetu. Zatem, tworzenie jego kolekcji jest i było  ściśle związane współpracą z niemal każdym wydziałem i filią naszej Uczelni. W przyszłości mamy zamiar wspierać promocyjnie i informacyjnie wszelkie projekty, których autorami i realizatorami będą pracownicy Unwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie, aby ja najszerzej docierać do odbiorców z informacją o przeszłych i najnowszych osiągnięciach Uczelni, staramy się na bieżąco współpracować z działem promocji, Życiem Uniwersyteckim oraz lokalnymi mediami.

Działalność naszego Muzeum zakorzeniona jest przede wszystkim w kontekście uniwersyteckim. Ponieważ jednak dzieje UAM są ściśle powiązane z historią miasta Poznania i regionu Wielkopolski (a niejednokrotnie całej Polski), popularyzujemy wiedzę wzbogaconą także o te aspekty przeszłości. Są one istotne nie tylko z puntu widzenia pracowników akademickich, ale także mieszkańców „małej ojczyzny”. Stąd też, już teraz zawiązaliśmy współpracę z takimi instytucjami jak Poznańskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Centrum Szyfrów Enigma, itp. Chcemy jak najbardziej rozwinąć naszą działalność na tym polu i wspomóc tym samym inicjatywy innych placówek. Jesteśmy także członkiem Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Pomoc naszych kolegów i koleżanek z innych, bliźniaczych instytucji, stanowi dla nas ogromne wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne. W ramach ścisłej współpracy mieliśmy już możliwość zaistnieć w publikacjach wydanych przez Stowarzyszenie „Muzea Uczelniane” oraz wystawach czasowych.

Muzeum UAM współpracuje