Kolekcja

Jednym z ważniejszych zadań muzeów uczelnianych w Polsce jest zachowanie tradycji i dziedzictwa polskiej nauki. Zgromadzone muzealia mogą stanowić bazę narzędzi dydaktyczno-naukowych, z których będzie można korzystać zarówno w procesie nauczania studentów, jak edukacji muzealnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Muzeum UAM od początku powstania podjęło starania w zakresie gromadzenia i przechowywania pamiątek. Systematycznie zwracamy się z prośbą do pracowników uniwersyteckich jak i ich rodzin o przekazywanie pamiątek. W 2018 r. zorganizowaliśmy akcje „Pamiątki z Wydziału”, w której to prowadziliśmy jednodniowe dyżury na wszystkich wydziałach uniwersytetu zbierając pamiątki oraz informacje, gdzie możemy je pozyskać. W sumie dotychczas udało nam się zgromadzić ponad 3000 obiektów.


Wszystkie obiekty są dokładnie opisywane w księdze inwentarzowej Muzeum UAM, fotografowane i z nadanym numerem trafiają do magazynu, gdzie czekają na możliwość wykorzystania ich edukacyjnego potencjału w przestrzeni wystawienniczej – stałej bądź czasowej.

 
Wśród zgromadzonych dotychczas obiektów możemy wyróżnić kilka czołowych kolekcji/kategorii w zbiorach muzeum:

Kolekcje Muzeum UAM

Dokumenty

Pisma, listy, projekty, rzuty architektoniczne, legitymacje, indeksy, dowody osobiste, plakaty, zaświadczenia.

Fotografie

Oryginalne fotografie budynków i ich wnętrz, osób podczas pracy jak i prywatne. Tabla, zdjęcia grupowe, uroczystości.

Aparatura Naukowa

Sprzęt laboratoryjny, wagi, mierniki, mikroskopy, wszelkiego rodzaju urządzenia, komputery itp.

Publikacje

Artykuły zagraniczne i krajowe, rękopisy, szkice, referaty, wykłady, recenzje, przemówienia.

Spuścizny

Materiały prac naukowych, fotografie, artefakty, wyróżnienia profesorów, pracowników i absolwentów.

Meble

Elementy wyposażenia biura, mieszkania, sal laboratoryjnych, wykładowych, elementy likwidowanej architektury.

Studenckie

Artefakty, fotografie, dokumenty z działalności chórów, teatrów, klubów studenckich, juwenaliów, kół naukowych, radia, prasy.

Wyróżnienia

Nagrody, pamiątki, dyplomy, odznaczenia, medale, statuetki, puchary.

Sprzęt ekspedycyjny

Urządzenia pomiarowe, wyposażenie survivalowe, ubrania ekspedycyjne, pobrane próbki i preparaty.

Przedmioty codziennego użytku

Przybory piśmiennicze, przybory biurowe, organizery, pieczątki, maszyny do pisania, odbiorniki radiowe, telefony.

Pomoce dydaktyczne

Tablice ścienne, notatniki, sprzęt dydaktyczny (rzutniki, projektory, przeglądarki), slajdy, folie, preparaty, modele.

Inne

Gramofony, telewizory, gadżety uniwersyteckie itp.